22 mei - 2019
BrEneCO begint met de uitvoering van een project! By: Jaap Begeman, 2 Comments

Mei 2019: BrEneCO begint met de uitvoering van een project!

Begin dit jaar noemden we welke hindernissen er op onze weg waren gekomen in onze plannen om met 2 dorpsmolens binnen de postcode regeling te starten. Maar ook dat we hoopten dat we met 1 molen konden beginnen om zo langzaam aan te gaan uitbreiden. Al snel bleek dat we onze optimistische visie weer moesten bijstellen. Op dit moment is het voor coöperaties die niet in het directe bevingsgebied liggen zoals Noordbroek (!)onmogelijk om een sluitende businesscase te ontwikkelen.

Een nieuwe bezinningsronde leidde tot een ander plan: een project waarbij we zowel zon- en windenergie willen opwekken. Zon via een zonnedak op een schuur op het erf van een agrariër, wind via een dorpsmolen van EAZ. De combinatie geeft energiecertificaten die de deelnemers kunnen kopen.  Al snel bleek een agrariër aan de Korengarst  bereid om zowel een molen als zonnepanelen op het dak van 1 van zijn schuren te plaatsen, waardoor er een locatie is!

De verschillende businessplannen  hiervoor bleken allemaal veelbelovend en geven deelnemers de mogelijkheid om voor een laag  bedrag deel te nemen (ongeveer 50 euro), en hun inleg binnen korte tijd (ongeveer 5-6 jaar) terug te verdienen. Geïnspireerd door deze gunstige vooruitzichten hebben we EAZ (dorpsmolen), een paar leveranciers van zonnepanelen en de GrEK (financiele onderbouwing naar financiers toe)  de opdracht gegeven om offertes voor ons te maken. We verwachten komende maand een definitieve offerte van EAZ en een paar leveranciers van zonnepanelen te kunnen ondertekenen en de financiering van het project rond te krijgen zodat er met de werving gestart kan worden. Er lag al een wervingsplan dat in overleg met het GrEK tot stand gekomen was, en dat is nu aangepast aan het nieuwe project.

Zijn er dan nu geen obstakels meer aanwezig? Wijs geworden door ervaringen merken we dat die in iedere fase en bij elke volgende stap zich weer voordoen. Zo wachten we op een positieve beoordeling van Libau voor de locatie van de molen  (deze is inmiddels binnen) , en een bevestiging van de bouwer van de schuur dat de dakconstructie geschikt is voor onze geplande 400 panelen. Ondertussen gaan we door met het verder ontwikkelen van ons netwerk en het verrichten van voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing (onder andere contacten met Enexis) en de definitieve werving. Zodra we horen dat bovenstaande zaken in orde zijn zullen de contacten leggen met de pers om onze actuele plannen te communiceren en bewoners uit de betreffende postcoderoos te inspireren, zodat we bekend zijn op de momenten dat we daadwerkelijk gaan werven. Via onze website zal vanaf nu heel praktisch en concreet te volgen zijn hoe ver we zijn.