Broukster Energie Coöperatie


Trots als we zijn op onze dorpen willen we dit bijzondere stukje aarde beschermen. We willen Groningen, zo mooi als ze is, zonder zorgen door kunnen geven aan de volgende generatie – iets dat onmogelijk is als we niet op zoek gaan naar een duurzamere vorm van energie opwekken. Eigenwijs, dat zijn we ook. Rasechte Brouksters met slechts één doel voor ogen: eigen energie voor eigen dorp. Wie doun ‘t zulf! Door mede-eigenaar te worden van een kleine dorpswindmolen in combinatie met een zonnedak worden we de baas over onze eigen energie. Ook jij kunt je aansluiten bij deze gezamenlijke energiebesparing!

OVER BRENECO

Na een informatieavond in januari 2018, georganiseerd door de DAR Noordbroek en het Departement van het Nut Noordbroek, is de Broukster Energie Coöperatie (BRENECO) opgericht door vijf enthousiastelingen – ieder gedreven door de wens om het gebruik van duurzame energie mogelijk te maken binnen de eigen leefomgeving.

Vooruitlopende op de energietransitie wil BRENECO de bewoners van Noordbroek en Zuidbroek bewuster maken van de noodzaak om ons stukje platteland te beschermen en ze actief betrekken in het vinden van groene energie initiatieven. Op dit moment zijn zon- en windenergie de meest gangbare alternatieven voor de huidige fossiele energie. Hoe mooi zou het zijn om gezamenlijk energiebesparing te realiseren op een duurzame manier?

De eerste stap? De aanschaf van een kleine EAZ dorpswindmolen in combinatie met een zonnedak: eigen opbrengst voor eigen dorp. Het initiatief valt onder de Postcoderoosprojecten in de Groningse praktijk. Inwoners van de postcode in Noordbroek (het hart van de roos) en omliggende postcodes (de blaadjes) kunnen deelnemen aan dit project. Bekijk op deze kaart of jij mee kunt doen!

OVER DE WINDMOLENS

Wij zijn enthousiast over de kleine windmolens van EAZ Wind. De ingenieurs van EAZ Wind hebben de EAZ-Twaalf ontwikkeld om windenergie op lokale schaal toegankelijk te maken. Ideaal voor een windrijke provincie als Groningen! De tiphoogte (inclusief wieken) van een molen is 21 meter met een rotor diameter van 12 meter. De windmolen is speciaal ontworpen om maximale opbrengst te genereren tegen minimale kosten: duurzaam en geldbesparend.

De eigenaars van de molen  en het zonnedak bestaan uit de personen die energiedelen hebben gekocht en zo hun eigen energie opwekken. Je hoeft niet gekoppeld te zijn aan de windmolen of het zonnedak zelf: de energie die wordt opwekt (ca. 135.000 KWh per jaar) wordt verkocht aan een energiemaatschappij waar jij vervolgens je eigen energie kunt afnemen. Één energiedeel zorgt voor ca. 250 KWh per jaar.

Benieuwd hoe dit invloed heeft op het landschap? De molen wordt geplaatst op boerenland. Tussen Noordbroek en Zuidbroek staan al vier eigen EAZ molentjes op het erf van Wim en Tonnie Bos, zichtbaar vanaf de Uiterburen ter hoogte van de Drostelaan. De kleine windmolens van EAZ vallen veel minder op in het landschap dan de massieve windmolens, en doen eerder denken aan de vroegere watermolentjes die in elke polder zichtbaar waren.

VRAAG & ANTWOORD


Het initiatief valt onder de Postcoderoosprojecten in de Groningse praktijk. Inwoners van de postcode in Noordbroek (het hart van de roos) en omliggende postcodes (de blaadjes) kunnen deelnemen aan dit project. Bekijk op de kaart onder 'inschrijven' of jij mee kunt doen!

Wij zijn op dit moment druk in overleg met o.a. de locatie, EAZ , leveranciers van zonnepanelen, ENEXIS, subsidieverleners en de gemeente. Zodra er duidelijkheid is kunnen wij een berekening maken en je voorzien van alle informatie, zodat je je ook kunt inschrijven. Nog even geduld!

Wij zijn op dit moment druk in overleg met o.a. de locatie, de EAZ en de gemeente. Zodra er duidelijkheid is kunnen wij een berekening maken. Nog even geduld!

De besparing is meer of minder, afhankelijk van de conditie van de locatie en hoe hard het waait, en dat kan jaarlijks verschillen. Ook kan het zijn dat door onderhoud er een jaar minder opbrengst is. Maar bij de berekening zullen we uitgegaan van een veilig jaarlijks verwacht gemiddelde.

Zorg dus wel dat je tot ongeveer 80% van je verbruik meedoet, om verschillen tussen jaren op te kunnen vangen. De belastingkorting op de energierekening is gegarandeerd voor 15 jaar. E.A.Z. Wind verzorgt het onderhoud van de windmolen en garandeert de afgegeven minimale windopbrengst.

Inkomsten door verkoop van de stroom zijn afhankelijk van de stroomprijs. Uitgaven zijn vooral vaste lasten zoals verzekering en dergelijke. De administratie ( van de leden, de verzekering en de financiën) wordt verzorgd door de coöperatie. Vooralsnog nemen we dat als vrijwilligers voor onze eigen rekening.

Jouw deelname vormt de inleg in het kapitaal van de coöperatie. Je ontvangt hiervoor energieaandelen terug. Er is geen sprake van een geldlening waarop je rente ontvangt. Er is ook geen sprake van een belegging in de zin van een beleggingsfonds, aandeel of obligatie. Deelname in het kapitaal van de coöperatie biedt toegang tot korting op de energiebelasting ter hoogte van het aantal kWh dat jaarlijks met jouw aantal windaandelen wordt opgewekt.

De coöperatie investeert met jouw inleg in de aanschaf van een Dorpsmolen van E.A.Z. Wind in combinatie met een zonnedak. In plaats van rente, ontvang je als deelnemer korting op jouw energiebelasting. Daarnaast krijgt de coöperatie inkomsten uit de verkoop van de opgewekte elektriciteit.
Met deze gelden zorgt de coöperatie voor de administratie van de financiën en de leden, de verkoop van de stroom, het onderhoud van de windmolen en het dak en de benodigde verzekeringen en belastingen.

De energie delen zijn 250 KWh per deel, U mag tot 80% van Uw verbruik dekken met energiedelen. Stel dat U een totaal jaarverbuik heeft van 3000 KWh en eigen zonnepanelen die al 1000 KWh terugleveren dan blijft over 2000 KWh waarvan U 80% mag dekken. dat is dus 1600 KWh. U zou dan 6-7 energiedelen kunnen aanschaffen

De energie die met het project wordt opgewekt verkopen wij aan ons eigen regionaal coöperatief energiebedrijf Energie Van Ons.

De prijs die Energie Van Ons hiervoor betaalt is afhankelijk van de marktprijs van stroom. Wanneer de energieprijs verandert zal dit direct invloed hebben op de prijs die Energie Van Ons betaalt voor de opgewekte kWh.

In de regeling wordt dit niet als voorwaarde gesteld om deel te nemen aan een PostCodeRoos project. Het is dus geen verplichting om over te stappen naar een andere energieleverancier. Dit kan echter per project verschillen. Een coöperatie kan er zelf voor kiezen om deze voorwaarde voor haar project toe te voegen.

De door de installatie opgewekte energie wordt verkocht aan een energiebedrijf. De coöperatie kan afspraken maken met dit energiebedrijf om de korting automatisch te verrekenen wanneer een deelnemer ook stroom en gas afneemt bij dit energiebedrijf. Als deelnemer kunt u er dan voor kiezen om over te stappen en stroom en gas af te nemen bij ditzelfde energiebedrijf. Er zijn echter ook landelijke leveranciers die (nog) niet mee willen werken aan de postcoderoos regeling, of alleen maar op een moeilijke manier, Er zijn lijsten beschikbaar van leveranciers die wel, niet of onder voorwaarden mee willen werken. Laat U goed voorlichten!!!

Een bijkomend voordeel van het kiezen van energie van ons als energieleverancier is dat de cooperatie per aangelsoten mlid 75 euro op jaarbasis krijgt, geld dat gebruikt kan worden voor nieuwe projecten, of ondersteuning in het eigen dorp in de breedste zin van het woord.

De overheid heeft bepaald dat mensen die lokaal energie opwekken geen energiebelasting verschuldigd zijn. De reden is dat lokaal opgewekte energie nauwelijks gebruik maakt van het landelijke energienetwerk. Deze belastingkorting is gegarandeerd voor een periode van 15 jaren

Dankzij de Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoosregeling) krijgen leden van een coöperatie een energiebelasting korting voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. De molen mag in een nabijgelegen postcodegebied geplaatst worden dan waar de investeerders wonen.

Kleine windmolens komen in aanmerking voor SDE+ subsidie. SDE+ wil zeggen dat je het verschil krijgt tussen wat de marktprijs voor energie is en wat door de overheid is uitgerekend wat jij aan kosten hebt per kilowattuur. De SDE+ geldt voor vijftien jaar; de subsidie krijg je alleen als je elektriciteit produceert, geen productie betekent ook geen subsidie.

Bij nieuwe producten zijn opbrengst en levensduur onzekere parameters. Bij zonnepanelen heb je iets meer zekerheid over hoe lang ze meegaan, maar ook zonnepanelen nemen af na vijftien jaar: een recente levert meer op. Met windmolens zul je dat ook hebben. De meeste mensen rekenen op 15 jaar.

De coöperatie heeft een garantie van de eigenaar en de leverancier voor 15 jaar.

Ruim voor het verstrijken van de 15 jaar zal overleg met eigenaar en EAZ Wind plaatsvinden om tot een voorstel te komen voor wat te doen met de molen en het zonnedak na 15 jaar.

De installatie wordt geplaatst op privé terrein van de locatie-eigenaar. Wanneer iemand een installatie of een deel daarvan steelt, maakt de coöperatie aanspraak op de verzekering die hiervoor is afgesloten. Het kan ook voorkomen dat er schade ontstaat aan de installatie. Bijvoorbeeld door technische mankementen, natuurgeweld, handelen door derden of door eigen handelen. De coöperatie sluit ook hiervoor verzekeringen af, die aangesproken worden wanneer er schade ontstaat.

Ja, er zitten risico’s verbonden aan deelname in een PostCodeRoos project. Dit zijn dezelfde risico’s als bij het plaatsen van een zonnepanelen installatie op je eigen woning. Namelijk de kracht van de wind, de hoogte van de elektriciteitsprijs die de energieleverancier betaald voor de opgewekte kWh’s en de hoogte van het energiebelastingtarief welke jaarlijks wordt vastgesteld door de overheid.

De besparing is afhankelijk van de conditie van de locatie en hoe hard het waait, en dat kan jaarlijks verschillen. Ook kan het zijn dat door onderhoud er een jaar minder opbrengst is. Maar bij de berekening zullen we uitgegaan van een veilig jaarlijks verwacht gemiddelde.

Energie VanOns


Energie VanOns is een energiemaatschappij opgericht door de Energiekoepels van de drie noordelijke provincies. Zij betrekt haar stroom van de inmiddels meer dan honderd lokale energiecoöperaties die bij deze energiekoepels zijn aangesloten en dus ook van BrEneCo. Als lid van de Groninger Energie Koepel (GrEK) heeft BrEneCo medezeggenschap en zo is Energie VanOns als het ware een beetje onze eigen energiemaatschappij.

Het duurzaamst is het natuurlijk om de door de coöperatie opgewekte stroom zelf lokaal te gebruiken. Je kunt dit bereiken door over te stappen naar Energie VanOns als energieleverancier.  Energie VanOns hanteert geen welkomstpremies. In plaats daarvan laat zij de coöperatie profiteren door een jaarlijkse wederverkopersvergoeding van € 75,- per lid aan de coöperatie te betalen bij afsluiting van een contract voor levering van gas en stroom.  Het betreft CO2-gecompenseerd gas.   Voor gas of stroom apart is dit bedrag € 30,- per jaar. De coöperatie kan dit geld naar eigen inzicht lokaal besteden (denk aan nieuwe duurzaamheidsprojecten).

Wil je via onze eigen energiemaatschappij onze zelf opgewekte stroom gebruiken, klik dan op de onderstaande button. Je wordt doorgelinkt naar de eigen pagina van BrEneCo op de website van Energie VanOns. Hier kun je de tarieven inzien, je maandbedrag berekenen en een contract afsluiten. Energie VanOns zorgt dan voor de overstap. Bedenk echter wel dat er sprake kan zijn van een ‘overstapboete’. Dit is een zaak tussen jou en je huidige energieleverancier en is afhankelijk van je lopende contract!

Let op! Alleen wanneer je je via deze button en dus onze eigen pagina bij Energie VanOns aanmeldt om over te stappen krijgt BrEneCo hiervoor de jaarlijkse vergoeding!!!

Nieuws


Initiatiefnemers


Arthur Coolen

Noordbroek

Peter Mostert

Zuidbroek

Jeroen Renkema

Noordbroek

Gerrit Tuin

Scheemda

Pierre de Winter

Noordbroek

MET DANK AAN