15 maart - 2019
Stand van zaken BrEneCo By: Jaap Begeman, 0 Comments

Stand van zaken BrEneCo:

In dit bericht zullen we de ontwikkelingen van het laatste half jaar kort weergeven.

Nadat we in juli de startsubsidie ontvingen, werden er plannen gemaakt om in de herfst een definitieve locatie te kiezen waarop de dorpsmolen(s) geplaatst zouden worden. In overleg met EAZ inventariseerden wij met welke agrariërs er informeel contact gelegd zou worden. We bezochten hen thuis , gaven informatie over onze coöperatie en nodigden hen uit voor een informatieavond.

Deze vond begin oktober plaats in het MFC De Noordsuythoeve. Op deze avond vertelden Harm Jan Prins van de Groninger Energiekoepel, Eveliene de Groot van EAZ en Peter Mostert van BrEneCo over de mogelijkheden van de dorpsmolens binnen de postcode roos regeling. Een van de aanwezige agrariërs zegde toe serieuze belangstelling te hebben.   Enkele dagen later zouden wij bij de GrEK de business case maken en vervolgens definitief gaan werven onder de agrariërs.

Van EAZ zouden we op korte termijn het windonderzoek krijgen van de betreffende erven.   Tot onze teleurstelling hoorden wij dat het financieel buitengewoon moeilijk,  misschien zelfs onmogelijk zou worden om de molens te exploiteren! Het advies om een pas op de plaats te maken hebben we daarom ter harte genomen.

Vanaf dat moment zijn er pogingen gedaan op diverse manieren om te zoeken naar mogelijkheden om tot een sluitende business case te komen. Contacten met de provincie (de heer Ronald van Paassen), de milieufederatie Groningen (Janneke Wolkorte), de Gemeente Midden Groningen ( de heren Elie de Haas en Erwin Postma ), maakten duidelijk dat er korte termijn geen positieve ontwikkelingen te verwachten zijn voor de dorpsmolens. Wat te doen! Met elkaar spraken we meerdere keren over de mogelijkheden van andere energieprojecten, om tenslotte te besluiten in eerste instantie toch door te gaan met de dorpswindmolens. We gaan nauwer samenwerking zoeken met de reeds draaiende dorpsmolens in Hellum (Duurzaam Duurswold)  en Tinallinge (Samenwind) . Recent bleek uit het door EAZ uitgevoerde windonderzoek dat de geselecteerde erven vrijwel allemaal potentieel goede windopbrengst kunnen leveren. Wij gaan met deze gegevens terug naar de agrariërs en willen zo, weliswaar 6 maanden later, tot een keus voor de locatie komen. Met de Groninger Energie Koepel willen we enkele nieuwe business cases inbrengen. Eind deze maand zal daardoor meer duidelijkheid te verwachten zijn, en kan er voor het daarop volgende half jaar een stappenplan met tijdspad gemaakt worden.

Peter Mostert

Voorzitter BrEneCo