01 juli - 2018
Subsidieaanvraag Breneco goedgekeurd By: Jaap Begeman, 0 Comments

Goed nieuws! De goedkeuring van het plan van aanpak voor de op te richten Broukster Energie Coöperatie werd door de Penningmeester op 1 juli 2018 ontvangen.  Zowel de provincie Groningen als het Loket Energie Voorwaarts konden zich 100% vinden in het plan, en de aangevraagde subsidie van 9370 euro werd onverkort goedgekeurd.

Breneco

Op de foto’s zie je het bestuur met de cheque in en bij het MFC te Noordbroek. Eindelijk kunnen we nu verder met het realiseren van onze plannen om de inwoners van Noordbroek en de omliggende postcoderoos gebieden door de energietransitie heen te helpen!